Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, а також у інших розпорядників, визначених Законом України «Про доступ до публічної інформації»

Законом про освіту визначена обов’язкова прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти.

За статтею 68 Закону України «Про освіту» заклади освіти мають:
 • формувати відкриті й загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність
 • оприлюднювати інформацію та документи відкритого доступу

У своїй діяльності Заводський ліцей №2 керується загальнодержавними документами, які регулюють діяльність закладів освіти (сторінка «Нормативна база»); наказами департаменту освіти Полтавської ОДА, відділу освіти виконавчого комітету Заводської міської ради, власними наказами (сторінка «Накази»); документацією для внутрішнього користування: статутом ліцею, планами – річним, робочим навчальним, методичної роботи та ін. документами щодо діяльності закладу (сторінка «Діяльність ліцею»)


ПОЛОЖЕННЯ про функціонування офіційного веб-сайту закладу загальної середньої освіти «Заводський ліцей №2 Заводської міської ради» Миргородського району Полтавської області

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно - телекомунікаційних системах», «Про авторське право і суміжні права», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) на Україні», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», визначає статус веб-сайту (далі - Сайт) Заводського ліцею №2 Заводської міської ради , http://zavodske-lyceum2.pl.sch.in.ua як офіційного інформаційного ресурсу у мережі Інтернет та встановлює мету, завдання, структуру, регламент функціонування, порядок розміщення на ньому інформаційних матеріалів (далі інформація).

1.2. Сайт є офіційним джерелом інформації, яке забезпечує висвітлення діяльності освітнього закладу «Заводський ліцей №2 Заводської міської ради», взаємообмін інформацією з учасниками освітнього процесу, закладами та установами системи освіти міста, органами місцевого самоврядування, неурядовими організаціями та громадськістю і питань, пов'язаних з діяльністю ліцею.

1.3. Сайт функціонує відповідно до чинного законодавства та даного Положення.

2. Мета та завдання

2.1. Метою Сайту є забезпечення офіційної інформації про Заводський ліцей №2 з мережі Інтернет, оперативне та об'єктивне інформування громадськості про діяльність освітнього закладу, включення закладу в єдиний освітній інформаційний простір.

2.2. Завдання:

 • позитивна презентація інформації про досягнення учнів та педагогічного колективу, про особливості закладу освіти, історії його розвитку, про освітні програми та проекти;
 • систематичне інформування учасників освітнього процесу про діяльність освітнього закладу;формування позитивного іміджу закладу освіти;
 • здійснення обміну педагогічним досвідом та демонстрація досягнень педагогічного, учнівського колективів;
 • створення умов для мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу; педагогів, учнів (вихованців), батьків, випускників, громадських організацій та зацікавлених осіб;
 • створення умов мережевої взаємодії закладу освіти з іншими установами;
 • стимулювання творчої активності вчителів та учнів (вихованців); підвищення ролі інформатизації освіти, організація навчання з використанням мережевих освітніх ресурсів.

3. Офіційна адреса веб сайту та можливість використання

3.1.Адреса офіційного сайту навчального закладу у мережі Інтернет - http://zavodske-lyceum2.pl.sch.in.ua

3.2. Забороняється використовувати адресу закладу в цілях, що не пов'язані з його діяльністю, з метою отримання прибутку, а також з порушенням законодавства України.

4. Правила користування офіційним сайтом

4.1. Офіційний сайт с інформаційним ресурсом, відкритим для всіх користувачів мережі Інтернет без будь-яких статевих, вікових, расових, релігійних чи інших обмежень.

4.2. Забороняється :

 • знищення чи фальсифікація матеріалів, розміщених на Сайті;
 • розміщувати на Сайті інформаційні матеріали, які вміщують заклики до насильства, розпалювання соціальної та расової ворожнечі, міжнаціональних та релігійних чвар;
 • екстремістські релігійні та політичні ідеї та інші інформаційні матеріали, які заборонені законодавством України.

4.3. Розміщення інформації рекламно-комерційного характеру допускаються лише за умови дозволу директора закладу. Умови розміщення такої інформації регламентуються відповідними угодами.

5. Організація інформаційного наповнення та функціонування сайту

5.1. Інформаційний ресурс Сайту формується у відповідності до діяльності всіх структурних підрозділів закладу, вчителів, учнів, батьків, ділових партнерів та зацікавлених осіб.

5.2. Основними інформаційно-ресурсними компонентами Сайту є:

 • контактна інформація про заклад (адреса, номери телефонів, адреса електронної пошти, карта проїзду);
 • дані про адміністрацію;
 • довідкові матеріали про навчальні програми, порядок вступу до закладу;
 • матеріали по організацію навчального процесу, режим навчання;
 • навчально-методичні матеріали вчителів, вихователів, соціально-психологічної служби закладу;
 • матеріали про науково-дослідницьку діяльність учнів та їх участь в олімпіадах та конкурсах;
 • ·нформація про події (свята, конференції, конкурси);
 • матеріали про персонал: керівники, педагоги, медичні працівники)

5.3. Інформаційний ресурс Сайту є відкритим і загальнодоступним.

5.4. Користувачем Сайту може бути будь-яка особа, яка має технічні можливості виходу до мережі Інтернет.

5.5. Зареєстрованим користувачем Сайту може бути особа, яка має технічні можливості виходу до мережі Інтернет та пройшла процедуру реєстрації.

5.6. Розміщення інформації на Сайті здійснюється відповідальними за інформаційне наповнення розділу (розділів) офіційного сайту, які призначаються наказом керівника навчального закладу. Вони несуть відповідальність за зміст поданої інформації та своєчасність її оновлення.

5.7. Інформація, розміщена на сайті, не повинна містити:

 • ненормативну лексику;
 • відомостей, що порушують конституційні права людини і громадянина;
 • розголошення державної та комерційної таємниць.

5.8 Інформація повинна відповідати офіційно-діловому, публіцистичному або науковому стилю мовлення.

5.9. 3а достовірність, якість та зміст інформації відповідає особа, що надає дану інформацію.

5.10. Оновлення інформації на Сайті навчального закладу здійснюється за необхідності.

6. Функціонування

6.1. Функціонування програмного та технічного забезпечення Веб-сайту виконує «Інформаційно-освітня» платформа School Champion.

Кiлькiсть переглядiв: 5817