/Files/slider/2021-2022/з. у. про освіту.jpg

Із змінами, внесеними згідно із Законами
 • № 2657-VIII від 18.12.2018, ВВР, 2019, № 5, ст.33
 • № 2661-VIII від 20.12.2018, ВВР, 2019, № 5, ст.35
 • № 2704-VIII від 25.04.2019, ВВР, 2019, № 21, ст.81
 • № 2745-VIII від 06.06.2019, ВВР, 2019, № 30, ст.119
 • № 392-IX від 18.12.2019, ВВР, 2020, № 24, ст.170
 • № 463-IX від 16.01.2020, ВВР, 2020, № 31, ст.226
 • № 540-IX від 30.03.2020, ВВР, 2020, № 18, ст.123
 • № 725-IX від 18.06.2020, ВВР, 2020, № 46, ст.395
 • № 910-IX від 17.09.2020, ВВР, 2020, № 51, ст.491
 • № 978-IX від 05.11.2020
 • № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234
 • № 1369-IX від 30.03.2021
 • № 1557-IX від 17.06.2021, ВВР, 2021, № 35, ст.296
 • № 1658-IX від 15.07.2021, ВВР, 2021, № 45, ст.363
 • № 1709-IX від 07.09.2021, ВВР, 2021, № 47, ст.384
 • № 1838-IX від 02.11.2021, ВВР, 2022, № 3, ст.10
 • № 1951-IX від 14.12.2021
 • № 1986-IX від 17.12.2021
 • № 2126-IX від 15.03.2022
 • № 2153-IX від 24.03.2022
 • № 2179-IX від 01.04.2022
 • № 2438-IX від 19.07.2022- щодо набрання чинності див.пункт 2
 • № 2457-IX від 27.07.2022
 • № 2471-IX від 28.07.2022
 • № 2834-IX від 13.12.2022
 • № 3062-IX від 02.05.2023
 • № 3143-IX від 10.06.2023}

Стаття 30 Закону України "Про освіту". Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

 • статут закладу освіти;
 • ліцензії на провадження освітньої діяльності;
 • сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;
 • структура та органи управління закладу освіти;
 • кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
 • освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 • територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);
 • ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;
 • мова (мови) освітнього процесу;
 • наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
 • матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);
 • напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);
 • наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;
 • результати моніторингу якості освіти;
 • річний звіт про діяльність закладу освіти;
 • правила прийому до закладу освіти;
 • умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;
 • перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;
 • правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;
 • план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;
 • порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;
 • порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);
 • інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами

Детальніше:https://urst.com.ua/pro_osvitu/st-30

/Files/slider/2021-2022/з.у. про повну.jpg

Закон України "Про повну загальну середню освіту"

Із змінами, внесеними згідно із Законами:

 • № 764-IX від 13.07.2020
 • № 1385-IX від 13.04.2021
 • № 1658-IX від 15.07.2021
 • № 1709-IX від 07.09.2021
 • № 1839-IX від 02.11.2021
 • № 2157-IX від 24.03.2022
 • № 2208-IX від 14.04.2022
 • № 2315-IX від 19.06.2022
 • №2925-ІХ від 23.02.2023
 • №3051-ІХ від 11.04.2023
(Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду №1-р/2023 від 07.02.2923

Закон України "Про національну безпеку України" від 21.06. 2018 р. (редакція від 23.03.2023 р.)

Закон України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України" від 05.10.2017 р. (редакція від 17.08 2022 р.)


Указ Президента України № 94/2021 від 12 березня 2021 р. "Національна молодіжна Стратегія до 2030 року"

Лист МОН України від 12.09 2023 року "Про інструктивно-методичні рекомендації що викладання навчальних предметів/інтегрованих курсів у закладах ЗСО у 2023/2024 н. р."
Лист МОН України "Про організацію 2023/2024 навчального року в закладаї загальної середньої освіти"
Постанова КМУ "Про початок навчального року під час воєнного стану в Україні"
Рекомендації МОН України щодо зарахування дітей до шкіл після повернення в Україну/2023
Наказ МОН України №563 від 15 травня 2023 року "Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань здобуття освіти в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні"
Наказ МОН України №805 від 09.09.2022 р. "Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників"
Лист МОН України від 06.09.2022 р. "Про організацію освітнього процесу дітей з особливими освітніми портебами"
Додаток до листа МОН України від 10.08. 2022 р. № 1/9105-22. "Психологічна підтримка учасників освітнього процесу під час війни"
НАКАЗ МОН України № 289 від 01.04. 2022 року «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти»
НАКАЗ МОЗ України "Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти" № 2205 від 25.09.2020 р. (зі змінами, внесеними згідно наказів МОЗ України №1984 від 20.09. 2021 р,, №1371 від 01.08.2022 р.)

Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВА № 898 від 30 вересня 2020 року

Державний стандарт базової середньої освіти

Кiлькiсть переглядiв: 173