Учителям-словесникам

Тренінг як засіб формування комунікативної компетентності учнів на уроках суспільно-гуманітарного циклу

Приклади тренінгів
 1. «Скриня мудрості». Учням пропонується уважно прочитати текст і написати запис-ку, в якій ставиться важке питання до тексту. Всі записки поміщають у коробку, потім усі читають текст удруге і виймають із коробки по одній записці. Гравці по черзі відповідають на запитання.
  Рекомендації. Оцінюються змістовність, глибина питання і якість відповіді.
 2. «Незвичайна доповідь». Ведучий читає текст. Кожен учень кодує зміст тексту за допо-могою знаків, схем, малюнків і передає таку записку сусідові праворуч. Тепер кожен робить доповідь за цим текстом, вико-ристовуючи малюнки або схеми свого сусіда.
  Рекомендації. Це вправа на оригінальність – здатність генеру-вати ідеї, що відрізняються від звичайних, загальноприйнятих, виникнення нових ідей
 3. «Мініатюра». Клас об’єднується в групи по три учні. Усі читають навчальний текст, а потім кожна група зображує зміст тексту якою-небудь мініатюрою. Це може бути сценка, пісня, пантоміма. Інші повинні словами пояснити побачене. Кожна мініатюра оцінюється за п’ятибальною шкалою з урахуванням кмітливості, оригінальності виконання.
  Рекомендації. Творчо обдарованих людей вирізняють певні риси особистості та способи взаємин з оточуючими. Наприклад, перфекціонізм (від англ. – «досконалий») – це прагнення робити все якнайкраще, прагнення до досконалості навіть у малозначущих справах.
 4. «Виявлення помилки». Учням пропонується уважно прочитати текст, зрозуміти його зміст і головну думку. Потім їм дають цей же текст, але зі зміненим у певних межах змістом. Завдання ― знайти й виправити всі неправильні твердження. Кожен виконує завдання письмово, після чого виправлення обговорюються. Якщо учнями помічені не всі неточності, то пропонується ще раз переглянути початковий навчальний текст і відзначити недогляд.
  Рекомендації. Ця вправа спрямована на розвиток швидкості (легкості) думки – кількість ідей за одиницю часу (причому в цьому випадку важлива не їхня якість, а саме кількість).
 5. «За п’ять хвилин дізнаєшся чимало». Гра дає дітям уявлення про те, що за короткий строк можна дізнатися чимало. Перед дітьми стоїть годинник. Кожному учневі вчитель заздалегідь готує однакову невелику статтю, оповідання. Школярі читають запропонований матеріал рівно 5 хвилин. Далі один зі школярів розповідає найбільш істотне з того, що він дізнався за цей строк, інші його доповнюють. Останнім промовцем вважається учень, який зумів доповнити сказане всіма.
  Рекомендації. Після того, як учні виконали цю вправу, ведучому доцільно обговорити проблему економії часу
  .
 6. «Не хочу хвалитися, але я…». Пропонуємо учням закінчити речення.
  Мета: створити сприятливий мікроклімат у групі, розвивати уміння стислої самопрезентації (на початку уроку),надати можливість самореалізуватися, самостверджуватися (як підсумок уро
  ку)
 7. «Ми можемо бути письменниками». Об'єднати учасників у групи.
  Кожна група отримує конверт із набором речень ( у всіх груп однакові). Речення потрібно скласти в логічній послідовності, щоб отримати оповідання.
  Висновок: у кожній команді буде власне оповідання. Зазвичай звучить питання: а як правильно? Люди звикли діяти відповідно до усталених стереотипів, які створили інші люди. Тут немає правильного чи неправильного оповідання, кожна група мала свою логіку, якою користувалася. Кожен у групі розуміє цю логіку. Ми вчимося приймати і поважати думку інших, адже кожен має право на її висловлення, а думка – на існування.
 8. «Що моя річ знає про мене». Узяти будь-яку свою річ і від її імені розповісти щось про себе.
 9. «Острів». На дошці шість островів: «Дружба», «Любов», «Здоров’я», «Родина», «Слава», «Багатство». За допомогою клейкого папірця «оселитися» на певному острові, пояснюючи свій вибір (Усвідомлення цінностей).
УЧИТЕЛЯМ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Практика підходу до розвитку зв'язного мовлення молодших школярів (на основі методики Л.О. Варзацької) із мультимедійною презентацією (учитель-методист вищої категорії Кісенко Н.І.)

Презентація

Урок з основ здоров'я в 3 класі з мультимедійною презентацією. Тема "Продукти харчування" (учитель-методист вищої категорії Кісенко Н.І.)

Презентація.

Кiлькiсть переглядiв: 896