Згідно зі Статутом школи учні:

1) мають право:
 • на вибір форм навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
 • на користування навчально-виробничою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою школи;
 • на доступ до інформації з усіх галузей знань;
 • брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 • брати участь у роботі органів громадського самоврядування школи;
 • брати участь у обговоренні і вносити власні пропозиції щодо реалізації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;
 • брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
 • на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують праві або порушують їх честь і гідність;
 • на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.
2) зобов’язані:
 • оволодівати знаннями,вміннями, практичними навичками, підвищуватизагальнокультурний рівень;
 • дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;
 • бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;
 • дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
 • дотримуватися правил особистої гігієни.

Відвідування учнями школи

Питання відвідування учнями школи є сьогодні надзвичайно важливим, тому нагадуємо, що згідно з Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Інструкцією з обліку дітей і підлітків шкільного віку, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646, рішенням колегії Головного управління освіти і науки Київської облдержадміністрації від 25.09.2012 (протокол № 4), наказом головного управління освіти і науки Київської облдержадміністрації від 28.09.2012 № 295 «Про стан виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2000 №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку»:

1)Відсутність без поважних причин вважається прогулом і може бути підставою для припинення навчання учня в школі.

2)Учні, які тимчасово не відвідували загальноосвітній заклад, подають медичну довідку чи письмове пояснення батьків або осіб, які їх замінюють, про причину відсутності на уроках, які зберігаються в особовій справі учня протягом навчального року.

3)Відсутність через поважні причини має бути підтверджена усно(батьки мають зателефонувати до школи не пізніше початку 1-го уроку, а надалі – надати документ, що підтверджує причину пропуску).

4)У випадку запланованої тривалої відсутності(більше 2-х днів) батьки учня мають заздалегідь надати адміністрації заяву з визначенням терміну та причини відсутності, до якої додаються копії документів – путівки, авіаквитків тощо.

5)У випадку пропуску занять протягом 2 і більше днів учень допускається до занять лише за наявності медичної довідки, що посвідчує стан здоров’я учня.

6)Факт запізнення та дочасного закінчення занять(наприклад, через призначене на певний час відвідування лікаря) також має супроводжуватись запискою батьків (заздалегідь)

7)У випадку відсутності учнів у школі понад 10 днів без поважної причини надсилаються акти про відсутність учнів у школі понад 10 днів до районного відділу освіти та клопотання щодо проведення профілактичної роботи з сім’ями до районної соціальної служби та подання про притягнення батьків до адміністративної відповідальності згідно чинного законодавства України до КМСД .

8)Поважними причинами відсутності учня в школі вважаються:

 • Хвороба.
 • Призначений візит до лікаря.
 • Смерть близьких родичів.
 • Участь в організованих школою заходах впродовж навчального часу.
 • Непередбачена ситуація, що виходить за межі учнівського та батьківського контролю, яка створює перешкоди для прибуття і занять у школі.
 • Сімейна подорож, якщо батьки заздалегідь узгодили її з адміністрацією, написавши заяву.

Правила для учнів

Затверджено на педраді від 30.08.2018р. (протокол №1)

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ УЧНІВ

Правила для учнів у школі базуються на законах України, постановах Міністерства освіти і науки України та органів місцевого самоврядування, Статуті школи.

У випадку порушень Правил до учнів можуть бути вжиті такі стягнення:

 • усне зауваження;
 • запис зауваження в щоденник;
 • винесення догани, включно із занесенням догани в особову справу учня;
 • виклик учня самого або з батьками на педагогічну нараду чи на раду школи;
 • відшкодування завданої учнем шкоди його батьками.

1. Учні приходять до школи за 10 – 15 хвилин до початку занять, чисті і охайні, в одязі ділового або напівділового стилю. Тільки на уроки фізкультури учні повинні з’являтися у спортивній формі, а на заняття в майстерні – в спеціальному одязі. При вході у школу знімають в гардеробі верхній одяг. 2. Заборонено перебувати у класних приміщеннях у верхньому одязі. 3. Не дозволяється приносити у школу та на її територію з будь-якою метою та використовувати будь-яким способом зброю, навіть іграшкову, вибухонебезпечні та вогненебезпечні речовини, гострі предмети, петарди, гральні карти, алкогольні напої, сигарети, жувальні гумки, літературу, аудіо-, відео- та CD-продукцію аморального змісту. Не дозволяється використовувати плеєри та мобільні телефони під час навчального процесу, якщо вони в ньому не задіяні. 4. Не дозволяється без дозволу вчителя залишати приміщення класу в урочний час. У випадку пропуску занять учні повинні надати класному керівникові довідку від лікаря або записку від батьків стосовно причини відсутності на заняттях. Пропускати заняття без поважної причини не дозволяється. 5. Без дозволу вчителя або класного керівника ніхто з учнів не має права пересідати за іншу парту. 6. Учні, які бажають відповісти на запитання, поставлене вчителем, або звернутися до вчителя із запитанням, повинні підняти руку, поставивши її ліктем на парту. 7. Учні приносять до школи необхідні навчальні приладдя, книги, зошити, щоденник. Повинні дбайливо ставитися до підручників та зошитів. Приходять до школи з підготовленими домашніми завданнями з предметів згідно з розкладом уроків. 8. Учні повинні охайно вести щоденник і давати його вчителю без будь-яких заперечень. 9. Учні мають бути ввічливими у спілкуванні з учителями, працівниками школи, батьками інших учнів, а також з учнями. 10. Учні школи проявляють повагу до старших, піклуються про молодших. Учні й педагоги звертаються один до одного шанобливо. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші школярі – молодшим, хлопчики – дівчаткам. Забороняється вживати непристойні вирази і жести. 11. При вході педагога в клас учні встають на знак вітання, сідають після того, як учитель відповість на вітання і дозволить сісти. Так само учні вітають будь-якого дорослого, що увійшов до класу під час занять. 12. Протягом уроку: ─ не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати інших сторонніми розмовами, іграми та іншими, що не стосуються уроку, справами; ─ не можна підводитися без дозволу учителя; ─ не можна вживати їжу та напої, жувати жуйку. 13. Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен підняти руку і попросити дозвіл у вчителя. 14. Якщо учень хоче поставити запитання вчителю або відповісти на запитання вчителя, він піднімає руку. Дзвінок про закінчення уроку дається для вчителя. Тільки коли вчитель оголосить про закінчення заняття, учні мають право покинути клас. При виході вчителя або іншого дорослого з класу учні встають. 15. Під час перерви учні зобов’язані: ─ навести чистоту та порядок на своєму робочому місці; ─ вийти з класу; ─ рухаючись коридорами, сходами, триматися правої сторони; ─ підкорятися вимогам працівників школи, черговим учням. 16. Під час перерв учням забороняється: ─ бігати сходами, коридорами та в класних приміщеннях, грати поблизу вікон і в інших місцях, не пристосованих до ігор; ─ штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу для вирішення будь-якої проблеми, грати в м’яча у приміщеннях, не пристосованих для цього; ─ сваритися між собою та зі сторонніми людьми, з’ясовувати стосунки за допомогою сили, битися; ─ палити в будівлі і на території школи. 17. Категорично заборонено самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях чи виглядати у відкриті вікна. 18. Учні повинні поважати право власності. Книги, одяг та інші особисті речі учня, що знаходяться у школі, належать їхнім власникам. 19. До учнів, що присвоїли чужі речі, можуть прийматися дисциплінарні заходи, аж до карного покарання. 20. Учням, що знайшли загублені або забуті, на їхню думку, речі, пропонується здати їх черговому адміністратору або вчителеві. 21. Поза школою учні поводяться скрізь і всюди так, щоб не осоромити свою честь та гідність, не заплямувати добре ім’я школи.

І – НАЙГОЛОВНІШЕ: СТАВТЕСЯ ДО ЛЮДЕЙ ТАК, ЯК ХОЧЕТЕ, ЩОБ СТАВИЛИСЯ ДО ВАС!
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 25 травня 2007 р. № 420 прозаборону використання мобільних телефонів у загальноосвітніх та професійно-технічних закладах усіма учасниками навчального процесу під час проведення навчальних занять, тобто під час уроків та виховних годин адміністрація Заводської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 розробила ПРАВИЛА МОБІЛЬНОГО ЕТИКЕТУ, погоджені на засіданнях ради школи (протокол №4 від 25.05. 2017 р. ) та батьківського комітету (протокол №4 від 25.05.2017 р.) і затверджені директором школи. Знання і виконання Правил мобільного етикету ― це ознака вихованості та високої культури спілкування абонента. Адміністрація ЗЗОШ І-ІІІ ступенів №2, рада школи та батьківський комітет радять усім абонентам мобільного зв’язку дотримуватися розробленого мобільного етикету, який допоможе гармонійно поєднувати особисту свободу абонента та повагу до інтересів оточуючих.
ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ МОБІЛЬНИМ ЗВ'ЯЗКОМ
 • Вимикати телефон або переводити телефон під час занять у режим «Без звуку», як знак поваги до себе, друзів та вчителів. А використання послуг «Голосова пошта» або «Хто дзвонив» не дозволить пропустити жодного дзвінка від друзів та батьків.
 • Під час проведення уроків суворо забороняється використовувати мобільні телефони.
 • Якщо ж ця заборона буде порушена, то вчитель має право вилучити телефон і повернути його батькам учня.
 • Якщо вам необхідно зв’язатись із кимсь по телефону, то ви можете зробити це на перерві.
 • Знаходячись в школі, не забувайте брати з собою мобільний телефон, навіть коли ненадовго залишаєте своє робоче місце.
 • Збереження мобільних телефонів- це не компетенція директора школи або вчителів. Тому, у випадку крадіжок телефонів, відповідальність за їх збереження вони не несуть.
 • У школі суворо забороняється фотографувати або знімати на відео, бо наявність камери є певним стимулом до створення штучних сцен образ і приниження в учнівському середовищі, що негативно впливає на навчальний процес.
 • Перш ніж когось сфотографувати або зняти відео на свій мобільний, бажано запитати дозволу, тому що необхідно поважати приватне життя інших людей.
 • Поважати право людини на особисте життя- не читати текстові повідомлення й не переглядати список дзвінків у чужому телефоні без дозволу.
 • Вимикати мобільний телефон там, де є застереження «Будь ласка, вимкніть Ваш мобільний телефон», наприклад, у літаках чи у медичних закладах.
 • Не користуватися мобільним телефоном у тих лікарнях, де є апарат життєзабезпечення, адже йдеться про життя людей. Радіохвилі, які випромінює мобільний телефон, можуть завадити роботі такої медичної апаратури.
 • Треба переводити свій мобільний телефон у режим «без звуку» або користуватися послугою «Голосова пошта» у театрах, музеях, на виставках, у кінотеатрах. Ваш мобільний телефон не порушить дійство несподіваним гучним сигналом (рінгтоном) і Ви зможете спокійно насолоджуватись враженнями.
 • Необхідно обирати такі рінгтони, які будуть приємні Вам і в той же час не турбуватимуть оточуючих.
 • Установлювати мінімальну гучність сигналу мобільного телефону, коли відпочиваєте разом з іншими людьми.
 • Переводити мобільний телефон у режим «Без звуку», перебуваючи в бібліотеці, а при необхідності відповідати на дзвінок, але розмовляти не голосно і лише по суті справи.
 • Вимикати сигнали клавіатури, якщо під час вистави або в бібліотеці вам терміново необхідно написати текстове повідомлення.
 • У громадських місцях: магазинах, транспорті, ліфті тощо намагатися розмовляти по мобільному телефону максимально тихо та коротко, щоб не заважати оточуючим своїми розмовами.
 • Уникати встановлення таких рінгтонів на свій мобільний телефон, які можуть образити чи збентежити оточуючих (нецензурні вислови, грубі вирази та неприємні звуки).
 • Необхідно знати, що некоректно використовувати чужі мобільні телефони в своїх цілях та повідомляти їх мобільні номери третім особам без дозволу.
 • Здійснювати тестування власного телефону на рівень гучності рінгтонів вдома, а не в громадських місцях.
 • Більшість сучасних моделей телефонів можуть фіксувати номера, з яких був зроблений виклик, і повідомляти своїх власників про пропущені дзвінки. Якщо Вам не відповіли негайно, не треба повторювати виклик- наберіться терпіння й чекайте, коли Ваш абонент зможе передзвонити Вам.
 • Небажано дзвонити людині по робочих питаннях на мобільний телефон у її вільний час, а саме до початку й після завершення офіційного робочого дня, а також на вихідні й свята. На особисті дзвінки також існують обмеження з 9 ранку до 22 вечора. Якщо все ж необхідно порушити ці правила й подзвонити, краще вибачитися та запитати про можливість говорити з Вами, а розмовляти недовго й по суті.
 • Розповісти про правила мобільного етикету своїм друзям.
Кiлькiсть переглядiв: 1456